K1 Numatytoji
K2 Numatytoji
K3 Numatytoji
Dažykite KRIO duris bet kokia spalva iš RAL paletės.